Print deze pagina

Onze visie

 

In onze school willen wij elk kind degelijk onderwijs en een verzorgde opvoeding aanbieden. Samen met het hele schoolteam willen wij alle kinderen helpen opgroeien tot jonge mensen met zin voor waarden en met bereidheid tot eerlijke inzet en engagement.

Welke basisdoelen onze school precies op het oog heeft kunt u hieronder lezen.

De ontwikkelingsdoelen en eindtermen zijn minimumdoelen voor onze leerlingen.
Wij houden rekening met de mogelijkheden, maar ook de beperkingen van ieder kind.
Wij streven naar de ontwikkeling van "Hoofd, Hart en Handen" als een harmonisch geheel.

Wij schenken aandacht aan iedere leerling.

 • zorgkinderen krijgen extra ondersteuning
 • ook de anderen verliezen wij niet uit het oog
 • het unieke in ieder kind respecteren wij
 • wij hebben oog voor het totale kind

Onze school wil een leer-school zijn: dit is een school waar alle ontwikkelingsprocessen aan bod komen, niet alleen in theorie maar ook in praktijk:

 • de sociale vorming
 • de intellectuele vorming
 • de vaardigheden
 • het gevoelsleven
 • de solidariteit
 • de verantwoordelijkheidszin  


Van de directeur verwachten we:

 • pedagogisch-didactische verantwoordelijkheid
 • administratieve stiptheid
 • collegialiteit t.o.v. alle leerkrachten
 • diplomatie betreffende organisatie
 • bemiddeling tussen schoolbestuur, leerkrachten, leerlingen, ouders en lokale gemeenschap

 

Op school trachten we de kinderen het comfort te bieden dat ze thuis hebben, door:

 • moderne verzorgde klaslokalen
 • aangepast meubilair
 • hygiëne in de toiletten, de gangen, de klassen en op de speelplaats
 • milieubewustheid door scheiding van afval (milieustraatje)
 • veilige schoolomgeving
 • eigentijdse leermiddelen

 

Samenwerken met externen vinden we zeer belangrijk:

Samenwerken met:

 • Pedagogische begeleiding: OVSG (Onderwijssecretariaat van de Vereniging van Steden en Gemeenten)
 • C.L.B. (Centrum voor leerlingenbegeleiding)
 • Onderwijsinspectie
 • Koepels van ouderverenigingen: KOOGO, SCHOUDERS
 • Vriendenkring
 • Ouders die op een of andere manier een handje toesteken en als dusdanig een waardevolle bijdrage leveren

 

Ook de omringende wereld laat ons niet koud:

 • verdraagzaamheid t.o.v. alle mensen
 • oog voor lokale en wereldproblemen
 • respect voor wereldlijke en geestelijke leiders en hun medewerkers
 • waardering voor hulpdiensten:

o Rode Kruis

o Politiediensten

o Verpleegkundigen

o Brandweer

o Openbare diensten

o Vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor de medemens


Vorige Pagina: Pedagogisch Project
Volgende Pagina: Personeel