Print deze pagina

Structuur

 Structuur van de Gemeentelijke Basisschool

  • Onze school telt verschillende vestigingsplaatsen:

Vestiging 1:   lager en kleuteronderwijs - Fonteinstraat 9 te 3721 Kortessem  011/37 72 18

Vestiging 2:   lager onderwijs - Daaleinde 5A te 3720 Kortessem   011/ 37 95 62

  • Het bureel van de directeur bevindt zich op volgend adres:

    Onderwijscentrum  -  Daaleinde 5A te 3720 Kortessem    011/ 37 95 62 

      e-mail: directie@trootrakkers.be

 Schoolbestuur Gemeentelijke Basisschool

De gemeenteraad is ons schoolbestuur (inrichtende macht)

Gemeentebestuur Kortessem - Kerkplein 11 te 3720 Kortessem    011/ 37.91.40

Dagelijks beheer: het college van burgemeester en schepenen

  • Verantwoordelijke: Peter Valkeneers (schepen van onderwijs)
  • Leden: de gemeenteraadsleden van Kortessem

Vorige Pagina: Wie zijn we ?
Volgende Pagina: Pedagogisch Project