•    

VriendenkringDe school in Vliermaalroot is een school met een zeer persoonlijke aanpak met tal van fijne en leuke evenementen. De ouders proberen hieraan hun steentje bij te dragen en hebben zich hiertoe verenigd in “Vriendenkring Vliermaalroot”.

 

Wat doet de Vriendenkring?

  • Alle kinderen een nog fijnere tijd geven op school door allerlei activiteiten (mee) te (helpen) organiseren: schoolfeest, carnaval, kerstmarkt, spaghettidag,…

  • De vriendenkring helpt de school daar waar nodig: met raad en daad en/of met manpower (of womanpower)

  • Wat de vriendenkring financieel bijeen sprokkelt door tal van activiteiten wordt rechtstreeks aan de kinderen teruggegeven in de vorm van educatief speelgoed, verfraaiing speelplaats, laptops, tablets, goals, traktaties,…

  • Elke ouder de kans geven om de anderen beter te leren kennen.

Wie zijn we? 

  • Een ouderraad zoals voorzien in de wet met inspraak in de verschillende bestuursorganen.

  • Een toffe bende van ouders die regelmatig de vergaderingen, een zevental per jaar, bijwonen en die zich inzetten voor de school.

  • Uit deze groep wordt er jaarlijks een dagelijks bestuur verkozen dat het aanspreekpunt is voor ouders, leerkrachten en directie.

  • Voor de organisatie van de evenementen doen we ook beroep op ‘losse medewerkers’. Dit zijn ouders of grootouders die niet graag vergaderen maar die wel bereid zijn om bij te springen en te helpen waar nodig is.